Que és eBeat

eBeat és un servei de telemedicina fruit del desenvolupament tecnològic d'anys de col·laboració amb especialistes del món sanitari i metge, que atén a una necessitat sorgida de l'experiència en diferents entorns. L'equip de eBeat esta format per técnolegs especialistes en telemedicina, proveïdors d'alta qualitat, persones amb experiència en atenció de personal i metges cardiòlegs amb experiència.

Claudi Egea
Fundador y CEO

Llicenciat en Ingenieria, i Master en Administració i direcció d'empreses. Experiència en direcció d'equips i gestió d'operacions multidisciplinàries.

Josep M. Soler Picard
Director mèdic

Llicenciat en Medicina i Cirurgia. Especialització en cardiologia. Experiència professional de més de 30 anys i consulta pròpia ambultoria a Andorra. Especialista en implantació de marcapasos i tècniques de diagnòstic avançades com la cardioresonancia magnètica. Autor de diferents estudis de recerca i membre de diferents comitès i grups internacionals d'experts en cardiologia.

Francisco Salgueiro
Director tecnològic - CTO

Enginyer en telecomunicacions amb una experiència professional de més de 20 anys en empreses tecnològiques i CEO de lot Partners.

Angie Llobet
Marketing 

Especialista en gestió de centres de salut i atenció a les persones, amb estudis de màrqueting i experiència en comunicació i màrqueting en premsa escrita, mitjans audiovisuals i organització d'esdeveniments.

© 2018 eBeat       todos los derechos son reservados